استاد زبان ترکی استانبولی احمد محسنی خرمی

 استاد احمد محسنی خرمی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

احمد محسنی خرمی

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی استانبولی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
11
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 90 هزار تومان برای هر ساعت