استاد زبان اسپانیایی ارکیده اکرمی

 استاد ارکیده اکرمی مدرس زبان اسپانیایی  در تیکا
اسپانیایی
اسپانیایی

ارکیده اکرمی

زبان اسپانیایی
مدرس زبان اسپانیایی، فارغ التحصیل اسپانیا
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
4
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 150 هزار تومان برای هر ساعت