استاد زبان انگلیسی اسامه رحمانی

 استاد اسامه رحمانی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

اسامه رحمانی

زبان انگلیسی
دانشجوی آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه تبریز با یک سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مریوان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
2
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 40 هزار تومان برای هر ساعت