استاد زبان انگلیسی اسعد عثمانی

 استاد اسعد عثمانی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

اسعد عثمانی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی آیلتس و زبان عمومی از پایه تا پیشرفته با پیش از پنج سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
ارومیه
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 80 هزار تومان برای هر ساعت