استاد زبان کره ای افرا افشار

 استاد افرا افشار مدرس زبان کره ای  در تیکا
کره ای
کره ای

افرا افشار

زبان کره ای
با کیدراما یادبگیرد و کره ای قورت بده
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
27
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 60 هزار تومان برای هر ساعت