استاد زبان انگلیسی افسانه جوادی کوچکسرایی

 استاد افسانه جوادی کوچکسرایی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

افسانه جوادی کوچکسرایی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی عمومی با ۱۰ سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
قائم شهر
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
30
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 46 هزار تومان برای هر ساعت