استاد زبان ترکی استانبولی الهام حیدری

 استاد الهام حیدری مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

الهام حیدری

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی استانبولی با 6 سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
2
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 100 هزار تومان برای هر ساعت