استاد زبان انگلیسی الهام کمالزاده

 استاد الهام کمالزاده مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

الهام کمالزاده

مدرک تایید شده
زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با چهار سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 80 هزار تومان برای هر ساعت