استاد زبان انگلیسی الهه جهانگیری

 استاد الهه جهانگیری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

الهه جهانگیری

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی در همه سطوح و سنین دارای 6سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت