استاد زبان انگلیسی الهه عابدی

 استاد الهه عابدی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

الهه عابدی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
همدان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
30
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت