استاد زبان انگلیسی الیکا علیزاده

 استاد الیکا علیزاده مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

الیکا علیزاده

زبان انگلیسی
مدرس زبان عمومی بانوان
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 60 هزار تومان برای هر ساعت