استاد زبان آلمانی امیرحسین خوش رقم

 استاد امیرحسین خوش رقم مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

امیرحسین خوش رقم

زبان آلمانی
مدرس آلمانی با 4 سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
58
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 90 هزار تومان برای هر ساعت