استاد زبان انگلیسی امیرحسین فتح الهی

 استاد امیرحسین فتح الهی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

امیرحسین فتح الهی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با 5 سال سابقه کار, مدرس زبان آلمانی با 2 سال سابقه کار
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
5
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 90 هزار تومان برای هر ساعت