استاد زبان انگلیسی امیرحسین لرچی

 استاد امیرحسین لرچی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

امیرحسین لرچی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرمانشاه
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
149
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.9
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 60 هزار تومان برای هر ساعت