استاد زبان آلمانی امیرعلی محجوب

 استاد امیرعلی محجوب مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

امیرعلی محجوب

زبان آلمانی
مدرس المانی و امادگی ازمون
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
68
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 105 هزار تومان برای هر ساعت