استاد زبان انگلیسی امیر راستگو

 استاد امیر راستگو مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

امیر راستگو

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با 5 سال سابقه تدریس در آموزشگاه های شمال کشور
محل سکونت مدرس
محل اقامت
چالوس
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 95 هزار تومان برای هر ساعت