استاد زبان روسی امیر رضا فرج زاده

 استاد امیر رضا فرج زاده مدرس زبان روسی  در تیکا
روسی
روسی

امیر رضا فرج زاده

زبان روسی
مدرس native زبان روسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
5
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 120 هزار تومان برای هر ساعت