استاد زبان انگلیسی بهناز رزمجویی

 استاد بهناز رزمجویی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

بهناز رزمجویی

زبان انگلیسی
مدرس زبان عمومی و مکالمه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
22
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
35 هزار تومان 90 هزار تومان برای هر ساعت