استاد زبان ترکی استانبولی بهناز معصومی

 استاد بهناز معصومی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

بهناز معصومی

زبان ترکی استانبولی
مدرس ترکی استانبولی با ۵ سال تجربه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
100
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 130 هزار تومان برای هر ساعت