استاد زبان انگلیسی بیان دستیار

 استاد بیان دستیار مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

بیان دستیار

زبان انگلیسی
دارای 7سال سابقه تدریس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
سنندج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
6
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 55 هزار تومان برای هر ساعت