استاد زبان ترکی استانبولی بیتا چراغی

 استاد بیتا چراغی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

بیتا چراغی

زبان ترکی استانبولی
مدرس دوره های تخصصی و آزمون تومر زبان ترکی استانبولی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
7
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 95 هزار تومان برای هر ساعت