استاد زبان انگلیسی جواد نادری

 استاد جواد نادری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

جواد نادری

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با سابقه 5 سال تدریس آموزشگاهی و خصوصی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
گناباد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
4
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
50 هزار تومان 100 هزار تومان برای هر ساعت