استاد زبان چینی حامد بخششی

 استاد حامد بخششی مدرس زبان چینی  در تیکا
چینی
چینی

حامد بخششی

زبان چینی
دانش آموخته ی مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان چینی دانشگاه اصفهان
محل سکونت مدرس
محل اقامت
یزد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
4
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 110 هزار تومان برای هر ساعت