استاد زبان روسی حانیه قرنجیک

 استاد حانیه قرنجیک مدرس زبان روسی  در تیکا
روسی
روسی

حانیه قرنجیک

زبان روسی
مدرس زبان روسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اصفهان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
2
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت