استاد زبان انگلیسی حانیه مهدوی

 استاد حانیه مهدوی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

حانیه مهدوی

زبان انگلیسی
من مدرس زبان انگلیسی هستم با چهار سال سابقه کار به صورت حرفه. ایی و من به سطح هایی همچون first friend, family friend, touchstone, view point. تدریس میکنم و اموزش من متفاوت است برای گروه های س
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اسلامشهر
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
7
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 45 هزار تومان برای هر ساعت