استاد زبان ژاپنی حسن جعفری نیارکی

 استاد حسن جعفری نیارکی مدرس زبان ژاپنی  در تیکا
ژاپنی
ژاپنی

حسن جعفری نیارکی

زبان ژاپنی
مدرس زبان ژاپنی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
36
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 130 هزار تومان برای هر ساعت