استاد زبان انگلیسی حمیدرضا فریمانی راد

 استاد حمیدرضا فریمانی راد مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

حمیدرضا فریمانی راد

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی موسسه ایران مهر
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
26
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 170 هزار تومان برای هر ساعت