استاد زبان انگلیسی حنا عاشوری

 استاد حنا عاشوری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

حنا عاشوری

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیس با هشت سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
11
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 80 هزار تومان برای هر ساعت