استاد زبان ترکی استانبولی رضا عباسی

 استاد رضا عباسی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

رضا عباسی

زبان ترکی استانبولی
مدرس ترکی استانبولی و کنکور ترکیه (یوس) با 4 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تبریز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
11
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت