استاد زبان ترکی استانبولی رضا عباسی

 استاد رضا عباسی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

رضا عباسی

زبان ترکی استانبولی
مدرس ترکی استانبولی و کنکور ترکیه (یوس) با 4 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تبریز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
8
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت