استاد زبان انگلیسی رضا علی پور

 استاد رضا علی پور مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

رضا علی پور

زبان انگلیسی
مدرس کودک و نوجوان
محل سکونت مدرس
محل اقامت
آستانه اشرفیه
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
11
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 45 هزار تومان برای هر ساعت