استاد زبان انگلیسی رضا میرزایی مقدم

 استاد رضا میرزایی مقدم مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

رضا میرزایی مقدم

زبان انگلیسی
مدرس آیلتس و زبان عمومی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
خرم آباد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 150 هزار تومان برای هر ساعت