استاد زبان آلمانی رضا هاشمی

 استاد رضا هاشمی مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

رضا هاشمی

زبان آلمانی
مدرس زبان آلمانی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
33
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت