استاد زبان انگلیسی رضا کرم زاده

 استاد رضا کرم زاده مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

رضا کرم زاده

زبان انگلیسی
دبیر زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
میاندوآب
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 60 هزار تومان برای هر ساعت