استاد زبان عربی رفیع اله ثرایی

 استاد رفیع اله ثرایی مدرس زبان عربی  در تیکا
عربی
عربی

رفیع اله ثرایی

زبان عربی
استاد زبان عربی با 20 سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اصفهان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 80 هزار تومان برای هر ساعت