استاد زبان انگلیسی رقیه ابوالقاسمی

 استاد رقیه ابوالقاسمی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

رقیه ابوالقاسمی

زبان انگلیسی
مدرس آزمونهای بین المللی (TOEFL, CAE, IELTS,CELPIP)
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
21
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 150 هزار تومان برای هر ساعت