استاد زبان انگلیسی رمضان رمضان پور

 استاد رمضان رمضان پور مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

رمضان رمضان پور

زبان انگلیسی
مدرس گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محل سکونت مدرس
محل اقامت
بوشهر
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 180 هزار تومان برای هر ساعت