استاد زبان انگلیسی رومینا مهرابی

 استاد رومینا مهرابی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

رومینا مهرابی

زبان انگلیسی
مدرس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت