استاد زبان ژاپنی رومینا کرمانیان

 استاد رومینا کرمانیان مدرس زبان ژاپنی  در تیکا
ژاپنی
ژاپنی

رومینا کرمانیان

زبان ژاپنی
مدرس زبان ژاپنی و انگلیسی با 3 سال سابقه ی تدریس به تمامی سنین
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
43
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 160 هزار تومان برای هر ساعت