استاد زبان ترکی استانبولی رویا یک پور

 استاد رویا یک پور مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

رویا یک پور

زبان ترکی استانبولی
مدرس ترکی بدون لهجه فارسی و کاملا نیتیو
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
167
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 46 هزار تومان برای هر ساعت