استاد زبان انگلیسی زهرا ابوالحسنی

 استاد زهرا ابوالحسنی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

زهرا ابوالحسنی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگليسي كودكان با ده سال سابقه تدريس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت