استاد زبان اسپانیایی زهرا انصاری محسنی

پیام به پشتیبانی تیکا از طریق واتس اپ
 استاد زهرا انصاری محسنی مدرس زبان اسپانیایی  در تیکا
اسپانیایی
اسپانیایی

زهرا انصاری محسنی

زبان اسپانیایی
مدرس زبان اسپانیایی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مشهد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
51
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 70 هزار تومان برای هر ساعت