استاد زبان انگلیسی زهرا برزگر

 استاد زهرا برزگر مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

زهرا برزگر

زبان انگلیسی
مدرس و مترجم زبان انگلیسی با بیش از سه سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
18
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت