استاد زبان انگلیسی زهرا حسنی

 استاد زهرا حسنی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

زهرا حسنی

زبان انگلیسی
مدرس سطح مبتدی و متوسطه با 4 سال سابقه.دارای مدرک تی تی سی،ایلس و مدارک پایان دوره های یادگیری زبان معتبر و قابل استعلام.
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 80 هزار تومان برای هر ساعت