استاد زبان فرانسه زهره مدرسی پور

 استاد زهره مدرسی پور مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

زهره مدرسی پور

زبان فرانسه
مدرس زبان فرانسه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
سبزوار
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
11
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 45 هزار تومان برای هر ساعت