استاد زبان انگلیسی زینب ناصری

 استاد زینب ناصری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

زینب ناصری

مدرک تایید شده
زبان انگلیسی
پروفایل آزمایشی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
95
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
4.9
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 5 هزار تومان برای هر ساعت