استاد زبان انگلیسی سارا حجت

 استاد سارا حجت مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

سارا حجت

زبان انگلیسی
دكتراى طراحى صنعتى از ژاپن
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
20
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 250 هزار تومان برای هر ساعت