استاد زبان انگلیسی سارا حقیقت

 استاد سارا حقیقت مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

سارا حقیقت

زبان انگلیسی
۸سال سابقه با مدرک TESOL از لندن
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
4
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 210 هزار تومان برای هر ساعت