استاد زبان انگلیسی سارا خوشه چین

 استاد سارا خوشه چین مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

سارا خوشه چین

زبان انگلیسی
فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی با بیش از 12سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
شیراز
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
1
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
15 هزار تومان 80 هزار تومان برای هر ساعت