استاد زبان ایتالیایی ساسان صادقی خامنه تبریزی

پیام به پشتیبانی تیکا از طریق واتس اپ
 استاد ساسان صادقی خامنه تبریزی مدرس زبان ایتالیایی  در تیکا
ایتالیایی
ایتالیایی

ساسان صادقی خامنه تبریزی

زبان ایتالیایی
مدرس زبان ایتالیایی، بمدت 15 سال در ایتالیا زندگی کردم و 25 سال ایتالیایی تدریس میکنم
محل سکونت مدرس
محل اقامت
رشت
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 100 هزار تومان برای هر ساعت