استاد زبان ایتالیایی ساسان صادقی خامنه تبریزی

 استاد ساسان صادقی خامنه تبریزی مدرس زبان ایتالیایی  در تیکا
ایتالیایی
ایتالیایی

ساسان صادقی خامنه تبریزی

زبان ایتالیایی
مدرس زبان ایتالیایی، بمدت 15 سال در ایتالیا زندگی کردم و 25 سال ایتالیایی تدریس میکنم
محل سکونت مدرس
محل اقامت
رشت
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
8
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 130 هزار تومان برای هر ساعت