استاد زبان انگلیسی سامان ابویی مهریزی

 استاد سامان ابویی مهریزی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

سامان ابویی مهریزی

زبان انگلیسی
از ابتدايي تا پيشرفته
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
4
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 55 هزار تومان برای هر ساعت